منو
بيشتر
ارتباط مستقیم با مدیر کل
1389/1/15 یکشنبه


فرهاد خلیل مقدم 
 مدیر کل کتابخانه های عمومی
 استان چهارمحال و بختیاری

 تلفن: 33333688- 038
 پیامک: 100045019
 پست الکترونیک: 
Modir@shahrekordpl.ir 
بيشتر
فرم
ارتباط مستقيم با مديركل
نام
نام خانوادگي
كد ملي
تاريخ
* نظرات و پيشنهادات
نشانی: شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی، خیابان 12 اردیبهشت،  روبروی اداره کل آموزش و پرورش استان
دفتر مدیرکل: 32250500(038)  دورنگار: 32250550(038)   تلفنخانه: 32253335(038)
پست الکترونیک : p.r@shahrekordpl.ir     سامانه پیامک : 100045019
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.