فهرست

اخبار

نهاد کتابخانه ها

درباره ما

درباره ما
تعداد کتابخانه ها 55
متراژ زیربنا (متر مربع) 27516

 
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 46 9 0 55

 
تعداد نسخه موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت کتاب در نه ماهه اول سال 1398
867580 38220 638048

 
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
166 47 119