فهرست

اخبار

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با بخش های ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری

ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری

واحدها شماره مستقیم شماره های عمومی/ داخلی
دفتر مدیرکل 03833333688 4 الی 03833353751
مسئول دفتر مدیرکل 11
روابط عمومی 20
فناوری اطلاعات 16
برنامه ريزی، آمار و پژوهش 13
امورعمرانی 27
حراست 03833353755 30
رئیس اداری و مالی 22
حسابداری 23
امورعمومی 24
جمع دار و امین اموال 25
بودجه و منابع در آمدی 11
امور اداری 31
کارپردازی 29
کارگزینی 31
دبیرخانه 18
رئیس اداره امورکتابخانه ها 03833353756 33
فرهنگی 21
توسعه کتابخانه ها 15
تامين منابع 17
امور همکاریها 14
امور انجمن ها 19
 


ارتباط با ادارات کتابخانه های عمومی شهرستانهای استان شهرستان اردل:

اردل، خیابان علامه طباطبایی،روبرو‌ فرمانداری، کد پستی ۸۸۸۱۷۳۱۱۳۸

تلفن ۰۳۸۳۴۳۴۴۶۶۱ شهرستان بروجن:

بروجن،بلوار ملت،جنب مهمانسرای جهانگردی، کتابخانه شهید منتظری،کد پستی: 8871668363

 تلفن:  03834237466شهرستان بن:


بن، بلوار صاحب الزمان، جنب پارک ملت، کتابخانه عمومی شهداء بن، طبقه دوم، کدپستی:۸۸۵۸۱۶۳۱۴۹

تلفکس:۰۳۸۳۳۷۲۴۲۴۴شهرستان خانمیرزا:

شهرستان خانمیرزا شهرآلونی بلوار دکتر شریعتی کتابخانه عمومی شهید کریمیان، کدپستی: ۸۸۹۴۱۶۱۱۳۷ 

تلفن: ۰۳۸۳۴۴۶۲۴۷۱شهرستان سامان:

سامان، بلوار معلم، کوچه مصلی، کتابخانه شهید جعفرزاده، طبقه دوم، کد پستی 8851653366

تلفن : 03833522627شهرستان شهرکرد:

شهرکرد،خیابان سعدی شرقی،نبش کوچه 13،اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری،نیم طبقه،کد پستی 8815916553شهرستان فارسان:

فارسان، بلوار امام، انتهای پارک ساحلی لاله،کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان، کدپستی ۸۸۶۱۸۱۱۱۳۸

تلفن: ۰۳۸۳۳۲۲۲۱۱۷شهرستان کیار:

کیار، شلمزار،خیابان آزادی، جنب فرمانداری، کد پستی ۸۸۳۷۱۵۱۱۷۱

تلفن: ۰۳۸۳۲۶۲۴۵۶۳شهرستان کوهرنگ:

کوهرنگ، شهر چلگرد، بلوار رهبری، جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کد پستی 8865114438

تلفن: 03833622219شهرستان لردگان:

شهر لردگان، خیابان فردوسی، جنب چشمه برم، طبقه بالای کتابخانه عمومی شهید مطهری، کدپستی: ۸۸۹۱۷۴۴۹۹۳

شماره تلفن: ۰۳۸۳۴۴۴۶۶۷۱