فهرست

اخبار

نهاد کتابخانه ها

درباره ما

درباره ما
تعداد کتابخانه ها 56
متراژ زیربنا (متر مربع) 27740
 
تعداد پیشخانهای خدمات کتابخانه ای  5 باب
 
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 46 10 0 56
 
تعداد نسخه موجود تعداد اعضای فعال
867580 38220
 
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
166 47 119