فهرست

اخبار

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نشانی: شهرکرد، خیابان سعدی شرقی، نبش کوچه 13، طبقه فوقانی کتابخانه آیت ا.. احمدی شهرکرد- - کد پستی: 8815916553

تلفن دفتر مدیرکل: 33333688(038)

تلفن حراست: 33353755(038)

تلفنخانه:33398530 الی 33398527(038)

رایانامه روابط عمومی: p.r@shahrekordpl.ir

سامانه پیامک : 100045019