فهرست

انتصاب

با صدور احکامی جداگانه توسط مهدی رمضانی صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست معاونت‌های«اداری و مالی»، «برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات» و اداره کل «منابع انسانی و امور پشتیبانی»

با صدور احکامی جداگانه توسط مهدی رمضانی سرپرست معاونت‌های «اداری و مالی» و «برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات» و اداره کل «منابع انسانی و امور پشتیبانی» نهاد منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مهدی رمضانی سرپرست نهاد، ضمن قدردانی از تلاش‌های موثر و ماندگار امین متولیان معاون سابق «برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات» و هوتن والی‌نژاد معاون سابق «اداری و مالی» با صدور احکامی جداگانه سیدباقر میرعبداللهی را با حفظ سمت به سرپرستی معاونت «برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات» و محمد احمدوند را به سرپرستی معاونت «اداری و مالی» منصوب کرد.

همچنین با توجه به انتصاب محمد احمدوند مدیرکل سابق «منابع انسانی و امور پشتیبانی» به سرپرستی معاونت اداری و مالی، مهدی رمضانی در حکمی محمدعلی محمدی را به عنوان سرپرست اداره کل «منابع انسانی و امور پشتیبانی» منصوب کرد.