فهرست

اطلاعيه

از طریق فراخوان عمومی؛

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی چهارمحال‌وبختیاری برای جذب کتابدار دعوت به همکاری می‌کند

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال‌وبختیاری از طریق گزینش و مصاحبه، برای تکمیل نیروی انسانی خود در شهرستان کوهرنگ دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال‌وبختیاری، این اداره‌کل برای تکمیل نیروی انسانی (۱ نفر) در رشته‌های شغلی به شرح پیوست با اولویت رشته کتابداری براي كتابخانه عمومی مهدوی کنی شهر دواب صمصامی شهرستان کوهرنگ از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي جایگزین ( به مدت 9 ماه ) دعوت به همكاري مي نمايد.

الف) شرايط اختصاصي:

1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ ( 1403/04/02)

تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.

ب) شرايط عمومي:

1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان. 
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ (1403/04/02) صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش

رشته شغلي كتابداری به همراه 17 رشته علوم انساني مورد تایید شامل: زبان و ادبيات فارسي- دبيري زبان و ادبيات فارسی- الهيات و معارف اسلامي- علوم اجتماعي- دبيري علوم اجتماعي- علوم ارتباطات اجتماعي- مددكاري اجتماعي- خبرنگاري- صنايع چاپ- مديريت- روانشناسی- علوم تربيتی- راهنمايي و مشاوره- مطالعات خانواده- مهندسي كامپيوتر- مديريت فناوري اطلاعات- مهندسي فناوري اطلاعات (با اولويت رشته كتابداري)
•    افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
•    تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت می باشد و هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
•    حداكثر مدت قرارداد نيروهاي جايگزين زايمان 9 ماه مي باشد.
•    مدارك افراد متقاضي شامل - كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي - كارت پايان خدمت (آقايان) - آخرين مدرك تحصيلي، گواهي از شهرداري يا مدارك مثبته (كپي سند محل سكونت) مبني بر بومي بودن و ساكن بودن در شهرستان فوق الذكر و شماره همراه افراد متقاضي                           

گفتنی است، آخرین مهلت جهت شرکت در این فراخوان 16 تیرماه ۱۴۰۳ است. علاقمندان و متقاضیان حائز شرایط می توانند مدارک اولیه خود را به آدرس شهرستان کوهرنگ – شهرچلگرد- کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری –اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کوهرنگ ارائه نمایند.. جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره تماستماس 33622219 -038 در دسترس است.
18 رشته هاي تحصيلي مورد قبول در فراخوان
با اولويت رشته كتابداري

رديف رشته تحصيلی توضيحات
1 كتابداري
2 زبان و ادبيات فارسي
3 دبيري زبان و ادبيات فارسي
4 الهيات و معارف اسلامي
5 علوم اجتماعي
6 دبيري علوم اجتماعي
7 علوم ارتباطات اجتماعي
8 مددكاري اجتماعي
9 خبرنگاري
10 صنايع چاپ با رويكرد صحافي كتاب و تاييد معاونت توسعه كتابخانه ها و ترويج كتابخواني
11 مديريت تمامی گرايش ها
12 روانشناسی
13 علوم تربيتی
14 راهنمايي و مشاوره
15 مطالعات خانواده
16 مهندسي كامپيوتر جهت تصدي در پست كتابدار پس از تاييد معاونت توسعه كتابخانه ها و ترويج كتابخواني
17 مديريت فناوري اطلاعات جهت تصدي در پست كتابدار پس از تاييد معاونت توسعه كتابخانه ها و ترويج كتابخواني
18 مهندسي فناوري اطلاعات جهت تصدي در پست كتابدار پس از تاييد معاونت توسعه كتابخانه ها و ترويج كتابخواني