فهرست

گزارش تصويري

افتتاح «کتابخانه عمومی دکتر ابوالقاسم بختیار» به روایت تصویر؛

«کتابخانه عمومی دکتر ابوالقاسم بختیار»، به عنوان دهمین کتابخانه روستایی چهارمحال و بختیاری در آورگان افتتاح شد.