فهرست

گزارش تصويري

افتتاح پیشخان خدمات کتابخانه‌ای روستای جوانمردی به روایت تصویر؛

پیشخان خدمات کتابخانه‌ای دانشِ شهرستان خانمیرزا در روستای جوانمردی به بهره برداری رسید.