فهرست

گزارش تصويري

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لردگان با برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، در این مراسم حضوری پررنگ داشتند.