فهرست

گزارش تصويري

پذیرایی گرم کتابداران چهارمحال و بختیاری از دوستداران کتاب با برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی

دوستداران کتاب در نخستین روز از اجرای طرح کتابخانه گردی در چهارمحال و بختیاری با حضور در کتابخانه‌های عمومی از نمایشگاه‌های صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک بازدید کردند.