فهرست

گزارش تصويري

قدرشناسی مردم و مسئولین از تلاشهای کتابداران با حضور پرشور در کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری

کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری تا ساعات پایانی دومین روز طرح کتابخانه گردی در خانه یار مهربان میزبان دوستدارانش بودند.