فهرست

اخبار شهرستان‌ها

آگهی فراخوان جذب نیروی انسانی کتابدار

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان چهارمحال وبختیاری دعوت به همكاري مي نمايد

  اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان چهارمحال و بختیاری براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي كتابدار براي كتابخانه عمومی مهدیه نقنه (شهرستان بروجن) از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان چهارمحال و بختیاری براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي كتابدار براي كتابخانه عمومی مهدیه نقنه (شهرستان بروجن) از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي و برای مدت محدود (حداکثر 9 ماه ) دعوت به همكاري مي نمايد.

الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ (20/06/1401)
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.

ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان. 
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ (20/06/1401) صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش 
رشته شغلي كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري، علوم كتابداري و اطلاع رساني و علم اطلاعات و دانش شناسي.
•    افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
•    تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت می باشد و هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.


مهلت ارسال مدارك تاآخر وقت اداري مورخ 1401/06/31 مي باشد.    
نسخه قابل چاپ